Menu
Warsztaty

Warsztaty (4)

Warsztaty otwarte

Warsztaty uważności – mindfulness

Uważność to szczególny rodzaj uwagi nieosądzającej i skierowanej na bieżącą chwilę ( J.K.Z 1990)

Trening uważności to nauka jak wstrzymać robienie i przejść w stan ,,istnienia”, nauka podporządkowania sobie czasu, zwolnienia obrotów i pielęgnowania w sobie spokoju i samoakceptacji, oraz nauka obserwowania umysłu w danej chwili, spostrzegania własnych myśli i uczuć i żegnania ich tak, by nie angażowały i nie kierowały nami, nauka nowych sposobów patrzenia na stare problemy i dostrzegania związków między różnymi rzeczami.

Trening ważności wymaga osadzenia się w danej chwili istnienia, pielęgnowania świadomości istnienia, skupiania uwagi na tym co się dzieje tu i teraz.

Kiedy zaczniesz zwracać uwagę na to co robi twój umysł, przekonasz się jak wiele dzieje się pod powierzchnią myśli i emocji. Pojawiające się nieustannie myśli i emocje pochłaniają wiele energii, przeszkadzając w krótkich chwilach spokoju, relaksu i zadowolenia.

Kiedy umysł jest zdominowany przez niezadowolenie i nieświadomość trudno odczuwać spokój, czy odprężenie. Człowiek czuje się wówczas rozbity i niespokojny (J. Kabat – Zinn, Życie piękna katastrofa).
W treningu uważności najważniejsze jest  twoje nastawienie z jakim zabierasz się do ćwiczenia skupiania uwagi i bycia w teraźniejszości. To grunt, na którym pielęgnujesz zdolność uspokajania swojego umysłu, odprężania ciała, koncentracji i wyraźniejszego widzenia świata.

Trening uważności pomaga w sytuacjach:

Ciągłego rozdrażnienia
Poczuciu pustki, beznadziejności
Poczuciu winy, lęku
Stresu spowodowanego pracą, rolą życiową czy jedzeniem
Ciągłej koncentracji na myśleniu jak oceniają cię inne osoby
Braku koncentracji
Bólach fizycznych

 

Czytaj dalej...

Warsztaty dla rodziców

"Jeszcze Cię nie widzimy a już z Tobą rozmawiamy"

Kochana Mamo, Kochany Tatusiu,
Pozwólcie, abym w blasku Waszej miłości mógł się rozwijać i rozkwitać, abym mógł wzrastać w radości , spokoju i bez lęku. Pomóżcie mi abym w przyszłości odkrywał i wzmacniał te wartości, którymi mnie obdarzyliście.

Jeśli jesteś w domu, jeżeli możesz mówić w sposób nieskrępowany, głośno rozmawiaj z Waszym Dzieckiem. Jest to inna forma kontaktu, niż myślenie o dziecku. Gdy starasz się wypowiadać słowa i zdania stajesz się bardziej konkretna, silniej kształtujesz z Nim więź emocjonalną.
Mów spokojnie, miękko, melodyjnie.
O czym rozmawiać i jak kształtować zdolności do komunikowania się z Dzieckiem?
Jak rozwijać w Nim poczucie, że jest kochane?
Co dają rodzicom rozmowy z dzieckiem?
Co takie rozmowy dają dziecku?

Wiadomo, z cała pewnością, że Wasze Dziecko przed narodzeniem słyszy odgłosy dobiegające ze świata zewnętrznego, a więc nie tylko mowę, lecz także śpiew. Śpiew lepiej niż mowa nadaje się do wyrażania uczuć. Dlatego wyśpiewaj to, co czujesz do Dziecka.
Jak stosować ten środek ekspresji, co i jak śpiewać?
Jak pomnażać uczucia do Dziecka i więzi z Nim?
Co Twój śpiew daje Dziecku?

Wspaniała formą kontaktu z Dzieckiem, jest słuchanie muzyki, wzmacnia ona także więź małżeńską, kształtuje jej pozawerbalne formy wyrazu, uspokaja i rozluźnia mamę co daje gwarancje iż ten spokój odczuje także Wasze Dziecko.
Jak zorganizować sobie czas słuchania muzyki?
Co daje rodzicom słuchanie muzyki?
Jak rozwija się Dziecko podczas słuchania muzyki?

Higiena psychiczna podczas ciąży

Jak duży wpływ na rozwój Dziecka ma myślenie pozytywne i jak je wykorzystać?
Stres - jak go wyeliminować?
Różne nastroje i obawy podczas ciąży - nauka technik jak sobie z nimi poradzić.
Nauka technik relaksacyjnych: sugestia, autosugestia, wizualizacja.

O tym wszystkim dowiecie się Państwo podczas:
Warsztatów dla Rodziców,
W grupach wsparcia dla kobiet ciężarnych,
W grupach wsparcia dla rodziców.


Wybór należy do Państwa!

Czytaj dalej...

Warsztaty dla nauczycieli

Warsztaty psychologiczne ukierunkowane są na zwiększenie motywacji i zdolności do aktywności, i działania, a tym samym podniesienie własnej atrakcyjności zawodowej na rynku pracy. Program przewiduje m.in. zdobycie lub udoskonalenie umiejętności interpersonalnych - komunikacji werbalnej i niewerbalnej, zdobycie praktycznej wiedzy z zakresu autoprezentacji, asertywności, radzenia sobie ze stresem, rozwiązywania konfliktów, pracy w grupie. Zajęcia ukierunkowane są na rozwój osobisty z wykorzystaniem własnego potencjału i zasobów psychicznych. Podczas zajęć wykorzystuję metody aktywne, skierowane na zdobycie umiejętności praktycznych.

1. Zajęcia integracyjne
Warsztaty integracyjne mają na celu wzajemne poznanie się uczestników, stworzenie więzi i świadomości grupowej, wyznaczenia sobie wspólnych celów i dążeń w pracy grupowej. Uczestnicy poszerzą swoją wiedzę na temat siebie i innych osób, rozwiną umiejętności nawiązywania kontaktów interpersonalnych, odkryją potencjał intelektualny poprzez wykorzystanie zasoby osobowościowych.
2. Sztuka autoprezentacji, czyli pierwsze wrażenie
W trakcie warsztatu uczestnicy doświadczą różnych aspektów budujących autoprezentację, rozwiną swoją ekspresję komunikacji werbalnej jak i niewerbalnej dzięki specjalnie dobranym ćwiczeniom. Pogłębią świadomość wywieranego przez siebie wpływu na innych, oraz nabędą umiejętności wykorzystania wpływu do wzmocnienia własnej autoprezentacji i pewności siebie w kontaktach międzyludzkich.
3. Twórcze rozwiązywanie problemów w praktyce pedagoga
Uczestnicy warsztatu poznają procedury i techniki pracy z sytuacją konfliktową, z wykorzystaniem metod twórczego i kreatywnego myślenia i działania.
4. Warsztat antystresowy - Siła i odporność psychiczna pedagoga
W trakcie treningu uczestnicy zapoznają się z psychologicznym podłożem stresu, następstwami, reakcjami. Metodami przeciwdziałania sytuacjom stresowym w warunkach szkolnych, oraz przećwiczą techniki redukujące stres. Zdobędą umiejętności gospodarowania czasem, pozytywnego myślenia, stawiania sobie możliwych do osiągnięcia celów. Zajęcia rozbudzają wyobraźnię, dzięki muzyce, treningom relaksacyjnym harmonizują umysł, dusze i ciało, zmniejszają napięcia emocjonalne.
5. Trening asertywności
W trakcie warsztatu uczestnicy określą, jakie zachowania uznawane są za asertywne oraz nauczą się różnego rodzaju takich zachowań (od przyjmowania ocen innych, odmawianie, proszenie o przysługę, aż po reagowanie na krytykę i atak).Warsztat ma na celu naukę zachowań asertywnych, które wzmocnią lub poprawią stosunki interpersonalne w relacjach szkolnych
6. Wypalenie zawodowe
Warsztat ma na celu zapoznanie uczestników z istotą syndromu wypalenia zawodowego nauczycieli ( symptomy, przyczyny ) oraz zdobycie umiejętności samoregulacji zapobiegającej temu zjawisku w praktyce szkolnej.
7. Warsztat motywacji i kreatywności w życiu osobistym i zawodowym
Warsztat ma na celu, pobudzenie własnej motywacji do działania w życiu osobistym i zawodowym, z wykorzystaniem, umiejętności kreatywnego myślenia i działania. Charakterystyczne dla treningu jest odniesienie się do doświadczeń w pracy a także aktualnych relacji w życiu osobistym, tak by określić na jakim etapie rozwoju uczestnik aktualnie się znajdują, wzmocnić elementy kluczowe dla kreatywności i przygotować do dalszej części szkolenia - trenowania umiejętności kreatywnego zachowania.
   
Czytaj dalej...

Warsztaty dla lekarzy

Psychologiczny program szkoleniowy dla lekarzy i pielęgniarek pracujących z pacjentem chorym na raka.

Warsztaty mają na celu dostarczenie wsparcia psychologicznego, oraz kształtowanie umiejętności radzenia sobie z trudnymi emocjami pojawiającymi się w sytuacji pomagania. Ćwiczenie umiejętności radzenia sobie ze stresem, gospodarowania czasem, pozytywnego myślenia. Zapobieganie pojawieniu się syndromu wypalenia zawodowego, doskonalenie umiejętności interpersonalnych z pacjentem, a także nauka technik psychologicznych dotyczących wsparcia emocjonalnego pacjentów i ich rodzin.

1. Warsztaty integracyjne
Maja na celu wzajemne poznanie się uczestników, stworzenia więzi i świadomości grupowej, wyznaczenia sobie wspólnych celów i dążeń w pracy jako zespołu medycznego. Uczestnicy poszerzą swoją wiedzę na temat siebie ,rozwiną umiejętności nawiązywania kontaktów interpersonalnych, odkryją potencjał intelektualny poprzez wykorzystanie posiadanych zasobów osobowościowych. Kształtowanie stosunków interpersonalnych pomiędzy personelem medycznym.
2. Pomoc emocjonalna i rozwój osobisty
Warsztat ma na celu kształtowanie umiejętności radzenia sobie z kryzysem emocjonalnym, zwątpieniem, smutkiem , poczuciem beznadziei. Poprawę kompetencji emocjonalnych. Sposoby odreagowania napięcia emocjonalnego. Omówienie problemów psychotanatologii. Rola zabawy i humoru w utrzymaniu równowagi emocjonalnej. Rozwojowe aspekty ekspresji emocji. Doskonalenia umiejętności adekwatnego poczucia własnej wartości ,odkrycia mocnych stron osobowości, utwierdzenie się w poczuciu kompetencji i sprawstwa w życiu osobistym i zawodowym.
3. Stres - techniki relaksacyjne
Warsztat ma na celu naukę sposobów radzenia sobie ze stresem, poprawę jakości pracy i życia osobistego w warunkach stresu i wyczerpania emocjonalnego personelu medycznego. Opanowanie umiejętności pozwalających na efektywną pracę w sytuacjach konfliktowych prowadzących do długotrwałego stresu. Nauka technik relaksacyjnych.
4. Wypalenie zawodowe
Warsztat ma na celu zapoznanie uczestników z istotą syndromu wypalenia zawodowego personelu medycznego (symptomy, przyczyny), zdobycie umiejętności samoregulacji zapobiegającej temu zjawisku w praktyce medycznej. Ćwiczenie umiejętności panowania nad własnym życiem w sytuacji "znużenia i wyczerpania zawodowego" Sposoby motywacji na osiągnięcie sukcesu i uniknięcie porażki zawodowej. Rola wsparcia społecznego w tworzeniu i utrwalenie nawyków higieny psychicznej. Sposoby zapobiegania zawodowej deformacji osobowości.
5. Komunikacja interpersonalna z pacjentem i rodziną
Warsztaty mają na celu ulepszenie komunikacji pomiędzy personelem medycznym a pacjentem i jego rodziną, ćwiczeniu umiejętności właściwego przekazu i odbioru komunikatu (tu m.in.: aktywne słuchanie, sfera werbalna i pozawerbalna w komunikacji. Rola mechanizmów obronnych w procesie komunikowania się. Uświadomienie własnych barier komunikacyjnych. Rozwijanie umiejętności efektywnego wsparcie emocjonalnego pacjentów.
 
Czytaj dalej...
Subskrybuj to źródło RSS