Menu
creativetraining.pl

creativetraining.pl

URL strony:

Psychoterapia

W  pracy psychoterapeutycznej koncentruję się głównie na podejściu Ericksonowskim, które ujawnia i rozwija pozytywne strony człowieka i jego potencjalną siłę do przezwyciężenia trudnych sytuacji życiowych. Pracuję także  w ujęciu poznawczo- behawioralnym i humanistycznym (Gesthalt). Wykorzystuję moc  psychologii pozytywnej, która koncentruje się na wartościach i dobrostanie psychicznym człowieka  w celu podniesienia poziomu jakości życia. Umiejętności terapeutyczne doskonalę w Instytucie Psychoterapii Ericksonowskiej w Łodzi, Poznaniu, Katowicach. Swoją pracę superwizuję u certyfikowanych psychoterapeutów Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Każdą osobę i jego problem  traktuję indywidualnie, dostosowując odpowiednią formę pomocy psychologiczno – terapeutycznej.


Oferuję

Psychoterapie indywidualną i grupową

 • Pomoc i wsparcie psychologiczne w trudnych sytuacjach życiowych: rozwód, śmierć bliskiej osoby, stress związany z pracą lub życiem rodzinnym, utrata wzroku, lęki, depresje, frustracja, kryzys rozwojowy
 • Doradztwo psychologiczne dla dzieci, młodzieży i  rodziców
 • Doradztwo psychologiczne dla rodziców i opiekunów w: trudnych sytuacjach wychowawczych, podejmowaniu decyzji rozwojowych, poprawie relacji i komunikacji z dzieckiem
 • Terapie osób z zaburzeniami jedzenia -  otyłość, nadwaga
 • Terapie małżeńską
Czytaj dalej...

Sylwia Olszewska

sylwia 01

dr n. społ. SYLWIA OLSZEWSKA
psycholog biznesu i zdrowia, trener, terapeuta

Witaj – Jestem psychologem biznesu i zdrowia, trenerem umiejętności psychologicznych, a także  technik NLP (NeuroLingwistycznego Programowania) i  RTZ (Racjonalna Terapia Zachowań), coachem, oraz terapeutą.

Od 16 lat wspieram ludzi w rozwoju i dążeniu do zmian w życiu prywatnym i zawodowym. Praca z ludźmi to moja pasja w której, głównie wykorzystuję metody psychologii pozytywnej.  Z wielkim zaangażowaniem pracuję z każdą osobą i grupą. Szczęście i jakość życia to temat przewodni mojej rozprawy doktorskiej.

Obecnie mam tak duże doświadczenie, że wykorzystuję i łączę wiedzę i umiejętności coachingowe, psychologiczno - terapeutyczne i trenerskie z doświadczeniem biznesowym, dostosowując odpowiednią technikę do potrzeb klienta.

Dysponuję szeroką wiedzą teoretyczną i praktyczną z zakresu psychologii biznesu, zarządzania, public relations, psychologii zdrowia, osobowości, zastosowania psychologii pozytywnej w organizacji i życiu prywatnym. Posiadam 16 letnie doświadczenie w projektowaniu i realizowaniu autorskich szkoleń psychologicznych, dla firm, urzędów, instytucji, rządowych i pozarządowych. Specjalizuję się w szkoleniach dotyczących kształtowania kompetencji menedżerskich takich, jak: przywództwo i kierowanie zespołem, ocena pracowników, rozwiązywanie konfliktów w organizacji, motywacja pracowników, coaching, oraz kompetencji miękkich: komunikacja, obsługa klienta, autoprezentacja, przemówienia publiczne, techniki wywierania wpływu.

Od 16 lat współpracuję z Uczelniami Wyższymi w Szczecinie jak: WSH, WSB, ZPSB, Uniwersytet Szczeciński  jako wykładowca z zakresu psychologii organizacji, zarządzania i biznesu, doradztwa zawodowego i personalnego. Obecnie głównie współpracuję z Wyższą Szkołą Bankową filia Szczecin, jako wykładowca i opiekun merytoryczny kierunków studiów podyplomowych: Psychologia w Organizacji i Zarządzaniu, Pomoc Psychologiczna i Psychodietetyka. Jestem autorem programów i pomysłodawca tych kierunków. Z wielkim zaangażowaniem prowadzę zajęcia dydaktyczne, łącząc swoją wiedzę i doświadczenie z wiedzą i doświadczeniem słuchaczy.

Propaguję psychoprofilaktykę, w celu zapobiegania niekorzystnym zjawiskom i chorobom w życiu człowieka. Iinspiruję do rozwoju osobistego i zawodowego, kreatywności, pozytywnego myślenia, zdrowego i higienicznego stylu życia w celu osiągania dobrego samopoczucia i sukcesów w biznesie i życiu osobistym. Stosuję nowoczesną metodę stymulacji pracy umysłu EEG-Biofeedback.

Interesuje mnie również proces psychoterapeutyczny, dlatego też w pracy terapeutycznej koncentruję się głównie na podejściu Ericksonowskim, które ujawnia i rozwija pozytywne strony człowieka i jego potencjalną siłę do przezwyciężenia trudnych sytuacji życiowych. Pracuję także  w ujęciu poznawczo- behawioralnym i humanistycznym (Gesthalt). Wykorzystuję moc  psychologii pozytywnej, która koncentruje się na wartościach i dobrostanie psychicznym człowieka  w celu podniesienia poziomu jakości życia. Umiejętności terapeutyczne doskonalę w Instytucie Psychoterapii Ericksonowskiej w Łodzi, Poznaniu, Katowicach. Swoją pracę superwizuję u certyfikowanych psychoterapeutów Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

Wiedzę praktyczną i zasady prowadzenia biznesu, coachingu oraz treningów psychologicznych zdobywałam pracując dla korporacji amerykańskiej i niemieckiej o profilu medycznym. Jestem absolwentką UAM w Poznaniu – ukończone studia psychologiczne, Uniwersytet Gdański – studia doktoranckie, Studium Menedżerskiego ARG w Poznaniu, Institut Francais de Gestion (I.F.G.) w Warszawie, Instytutu Terapii Gestalt w Krakowie – należącego do International Federation of Gestalt Training Organization (FORGE). Stale aktualizuję swoją wiedzę, a także zdobywam nową poprzez udział w szkoleniach, warsztatach i konferencjach jako słuchacz, wykładowca lub ekspert. Piszę i publikuję artykuły w tematyce psychologii zdrowia i biznesu.

Każdą osobę lub instytucję traktuję indywidualnie, dostosowując odpowiednią formę i  metodę psychologiczną.


Moje osiągnięcia

 • Udział w Kongresach i Konferencjach krajowych i zagranicznych dotyczących psychologii biznesu, zdrowia,  psychoonkologii i leczenia otyłości.
 • Wystąpienia na regionalnych  kongresach dla lekarzy, pielęgniarek,  pacjentów, rodzin dotyczących jakości życia pacjentów wsparcia psychologicznego  pacjentów z chorobą nowotworową, oraz pacjentów z nadwagą i otyłością.
 • Współudział w tworzeniu Stowarzyszenia Wspierania Walki z Nowotworami ,,Pokonać Raka” w Koszalinie.
 • Udział w organizowaniu powstania  kilku poradni leczenia otyłości w województwie zachodniopomorskim i wielkopolskim.
 • Udział w Kampanii Społecznej dotyczącej zdrowego trybu życia Polaków ,,Medycyna, Ruch, Dieta”.
 • Udział w Ogólnopolskiej Kampanii ,,Odchudzamy Polaków”.
 • Publikacje w regionalnych czasopismach ,,Zachodniopomorski Przedsiębiorca”, ,,Zielony Rynek”, ,,Glos szczeciński”, ,,Kurier” i książkach.
 • Publikacje w czasopismach naukowych
 • Udział w programach telewizyjnych i audycjach radiowych na temat  zdrowia, przedsiębiorczości i biznesu

Publikacje:

Olszewska S (2013), Oddziaływanie emocji i skłonności poznawczych inwestorów na podejmowanie decyzji finansowych. W: B. Filipiak (red.).Studia Zarządzania i Finansów. Zarządzanie finansami – aktualne problemy i wyzwania. Nr 5. s. 27-38. Poznań. Wyd. WSB.

Olszewska S. (2013), Style uczenia się i metody aktywizujące w edukacji dorosłych. General and Professional Education nr 2, s.20-26.Szczecin. Wydawnictwo ADVSEO.


Olszewska S.,  Spryszyńska M.,(2013), Osobowość a style radzenia sobie ze stresem u menedżerów ochrony osób i mienia. Opuscula Socjologica, nr 3, s. 63-72. Uniwersytet Szczeciński.


Olszewska S., Spryszyńska M., (2012), Zachowania zdrowotne a jakość życia małżonków. W: T.Rostowska, A.Lewandowska -Walter (red.) Małżeństwo i rodzicielstwo a zdrowie. s. 211-233. Toruń. Wydawnictwo Adam Marszałek.


Spryszyńska M, Olszewska Sylwia., (2012), Zachowania zdrowotne a sposoby radzenia sobie ze stresem małżonków. W: T.Rostowska, A.Lewandowska -Walter (red.) Małżeństwo i rodzicielstwo a zdrowie. s. 253 275. Toruń. Wydawnictwo Adam Marszałek.

Olszewska S.,  Spryszyńska M., (2010), Praca a jakość życia człowieka. W: Cz. Plewka, H.Bednarczyk (red.). Człowiek – Obywatel – Pracownik narybku pracy. Wszyscy jesteśmy ekonomistami. S.72-80. Szczecin. Wydawnictwo Wyższa szkoła Humanistyczna.

Olszewska S.,(2010), Zachowania asertywne w biznesie., Zachodniopomorski Przedsiębiorca.

Olszewska S. ,(2009), Zdrowie a Biznes, Zachodniopomorski Przedsiębiorca, nr2, s. 13-15. Szczecin. Północna Izba Gospodarcza.

Olszewska S. ,(2009),Pozytywnie o odchudzaniu”, Zielony Rynek, nr 41, s. 11. Wydawnictwo Fundacja Amar.

Olszewska.S., (2008), Jak wzmacniać motywacje do leczenia otyłości. Materiały z Konferencji; „Promocja zdrowia w chorobach społecznych: otyłość u dzieci i dorosłych – jako przyczyna chorób metabolicznych, miażdżycy, nowotworów, chorób układu ruchu oraz chorób psychicznych. Biuletyn OIPIP nr 5 (91), s. 16-19.Gorzów Wlkopolski.


Klienci
Instytut Rozwoju Regionalnego – Szczecin, Abbott Lab.Sp. z o.o Warszawa, Shering A.G Warszawa, TVP – Szczecin, Pyrzycki Dom Kultury, Ośrodek Szkolno – Wychowawczy – Pyrzyce, SEC – Szczecińska Energetyka Cieplna, PCC Port Szczecin, WUP, PIG, ZPSB, WSB w Poznaniu, Opera na Zamku, Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego, TIETO, Segus, Lotus Security, ING. Bank Śląski, Szkoła Matek i Ojców ,,Razem Łatwiej”, Polski Związek Niewidomych, SEKA, OMNIA, Brigstone, Lemon Lama, FairWind, CDiDN, Hotel ProVita, Gimnazjum nr 12 w Szczecinie, SP nr 11 w Szczecinie,  Fundacja Aktywnej Rehabilitacji, Fundacja ,,E-Medycyna”,

Czytaj dalej...
Coaching

Coaching

Coaching – jako droga do sukcesu

Termin "coaching" pochodzi od angielskiego słowa "coach" - trener i oznacza trenować kogoś. Zaczerpnięty został z terminologii sportowej, po opublikowanej w 1972 roku przez W.Timothy Gallwey'a książce pt.: "The inner game of tennis". Autor zaprezentował w niej przykłady wybitnych osiągnięć sportowców współpracujących z trenerami-coachami. Coaching jest sprawdzoną metodą wsparcia rozwoju osobistego i jest wciąż sukcesywnie rozwijany tak, aby wspierać ludzi w życiu prywatnym (life – coaching)  i biznesowym (business-coaching)

Tak naprawdę początki tej idei są dużo starsze, wywodzą się z metody Sokratesa (metoda majeutyczna czyli "położnicza"), która opierała się na zadawaniu pytań. Stanowiła wspólne poszukiwanie wiedzy. Dzisiaj, w czasach nam współczesnych, metoda Sokratesa stanowi podstawę funkcjonowania coachingu.

Coaching to pomoc danej osobie we wzmocnieniu i udoskonaleniu działania poprzez refleksję nad tym, jak stosuje konkretną umiejętność i/lub wiedzę. Dotyczy on rozwoju człowieka i wykraczania ponad poziom na jakim się obecnie znajduje. A rozwój ma duże znaczenie dla przeżycia jednostki, jak i organizacji; jest tym samym dla biznesu, czym dla biologii ewolucja. Rozwój to nieprzerwany proces wzrostu i uczenia się; dzięki niemu stajemy się kimś więcej, niż jesteśmy obecnie. Polega na zdobywaniu wiedzy, umiejętności i zachowań albo na modyfikowaniu tych, którymi się dysponuje. Tak wiec coaching, jest obecnie jednym z narzędzi, które pozwala innym się rozwijać, na zasadzie relacji miedzy dwiema osobami, której przyświeca jakiś cel. Co może być celem? Pomoc danej osobie w przejściu z miejsca, w którym się znajduje, do tego, w którym chce się znaleźć. Nie polega na uczeniu się czegoś nowego, a koncentruje się na wykorzystaniu posiadanej wiedzy i umiejętnościach, rewidując, jeśli trzeba, nastawienia i podejścia w celu udoskonalenia działania. Jest metodą pracy z ludźmi, w efekcie której klient odkrywa swój potencjał oraz potrafi go w pełni wykorzystać do osiągnięcia sukcesu w życiu osobistym i zawodowym. Daje motywację i energię do dalszego rozwoju. Proces coachingu może dotyczyć wielu obszarów życia, począwszy od budowania relacji z innymi ludźmi, rozwoju kompetencji zawodowych, wzmocnieniu pozycji firmy na rynku. Coaching działa na zasadzie systemu, w związku z tym zmiana w jednym obszarze życia, pociąga za sobą zmiany w innych obszarach. Działa pozytywnie na człowieka, gdyż coaching czerpie wiedzę z nurtu psychologii pozytywnej, która koncentruje się na zasobach człowieka i wykorzystaniu ich do samorealizacji i doskonalenia kompetencji w określonym obszarze.

Kiedy korzystać z coaching?

Gdy rozwój pracowników jest wartością firmy, wówczas coaching jest pierwszoplanowym narzędziem. Jest on także skuteczny w przypadku niepowodzeń zespołu, braku umiejętności przywódczych, interpersonalnych, wprowadzania zmian w organizacji. A także w przypadku potrzeby rozwoju indywidualnego i zmiany.

Jak przebiega proces coachingu?

Coaching zaczynam się od rozmowy wstępnej, której celem jest zapoznanie się z aktualnymi wyzwaniami i możliwościami klienta, zdefiniowanie zakresu relacji, priorytetów i konkretnych celów. Proces coachingu dzielimy na spotkania (osobiste lub telefoniczne), z zadaniami do wykonania przez klienta pomiędzy tymi spotkaniami.  Jako coach dostarczam zasobów w formie literatury, która pomaga klientowi myśleć i działać. Spotkania odbywają się raz na dwa tygodnie lub (dłuższe) raz na miesiąc. Długość relacji zależy od potrzeb i preferencji klienta. Zwykle jest to relacja wielomiesięczna (do 6 miesięcy), ale wyjątkowo coaching może ograniczyć się do jednego spotkania. Relacja coachingu ustaje w momencie realizacji ustalonych celów.

Korzyści płynące z coachingu

Z zastosowania coaching wynika wiele korzyści, gdyż jest działaniem skoncentrowanym na osobie, sprawia, że klient czuje się doceniony, co oddziałuje na jego motywację i dalsze funkcjonowanie, eliminuje stres, wzmacnia pozycje zawodową, klaruje cele i wartości, wzmacnia pewność siebie i atrakcyjność interpersonalną, co prowadzi do wzrostu satysfakcji z życia osobistego i zawodowego. Dla organizacji: coaching usprawnia pracę zespołu, podnosi jego efektywność, identyfikacje pracowników z firmą. Efektem jest wzrost gotowości zespołu do podejmowania ryzyka i zmian. Coaching zwiększa kulturę w organizacji i podnosi morale pracowników.

Rodzaje coachingu


Coaching grupowy – ukierunkowany jest na wsparcie zespołu i grup pracowników w dokonaniu zmian oraz osiągnięciu zakładanego poziomu efektywności pracy zespołowej. Jest procesem wzmacniana grupy w realizacji celów i doskonalenia kompetencji zawodowych. Przeprowadzany jest w trakcie codziennej pracy zespołu, lub oddzielnych spotkań całego zespołu.

Są dwa rodzaje coachingu grupowego:

Grupowy coaching interwencyjny – może mieć miejsce gdy zespół napotyka na przeszkody wewnątrz organizacji (np. konflikty, nieporozumienia, brak komunikacji) do realizacji powierzonych im zadań. W takiej sytuacji wsparcie osoby spoza organizacji może okazać się dobrym rozwiązaniem.
Grupowy coaching rozwojowy – jest wskazany, gdy, sprawnie działający zespół pragnie zwiększać swoją skuteczność.


Coaching indywidualny - skierowany jest do osób, które chcą dalej rozwijać i doskonalić swoje kompetencje w sferze zawodowej i osobistej.

Rodzaje coachingu indywidualnego:

Biznes coaching – korzystają z niego menedżerowie średniego szczebla, a także pozostali pracownicy firm, którzy potrzebują indywidualnych spotkań w celu doskonalenia wybranych kompetencji i zwiększenia osobistej efektywności w organizacji.
Executive coaching – – adresowany jest do Prezesów, Dyrektorów, kluczowych menadżerów. Dostarcza umiejętności wspierających oraz pomagających w rozwijaniu i radzeniu sobie z trudnościami z obszaru prowadzonego biznesu. Celem coachingu wykonawczego jest wspomaganie rozwoju kluczowych ludzi, którzy rozwijają firmę.
Coaching menedżerski – jest procesem doskonalenia kompetencji w obszarze ważnym dla rozwoju menedżera.Oparty jest na partnerskiej relacji i zaufaniu między coachem a menedżerem.
Coaching życiowy – dotyczy osobistej sfery życia klienta. Koncentruje się na rozwoju osobistym człowieka, jego funkcjonowania w życiu codziennym. Celem może być poprawa umiejętności osobistych w relacjach z bliskimi (rodziną, przyjaciółmi), przejście do nowego etapu w życiu w związku z nową rolą (rodzicielstwo, zmiana zainteresowań zawodowych), itd.


Podsumowując Coaching polega na pomaganiu ludziom w osiąganiu życiowych celów i realizowaniu aspiracji., a jednocześnie dostosowuje je do potrzeb organizacji w której osoba lub grupa pracuje. Trzeba głęboko wierzyć, że złożony cel jest osiągalny, nawet jeśli trzeba pokonać wysokie góry, zmagać się z chłodem, silnymi wiatrami i osamotnieniem.

Coaching to droga do celu, którym jest własny rozwój zapewniający sukces! 

 

 

 

 

Czytaj dalej...
Psychologia zdrowia

Psychologia zdrowia

Psychologia zdrowia, jest obecnie potężną i dynamicznie rozwijającą się dziedziną zastosowań psychologii.

Zajmujemy się:
- promocją i utrzymaniem zdrowia
- zapobieganiem chorobom psychospołecznym (stres = nadciśnienie, otyłość) i leczeniu ich poznaniem wpływu czynników psychologicznych na to, że człowiek pozostaje zdrowy
- określeniem czynników mających wpływ na powstawanie chorób

Obejmujemy swym zasięgiem wszystkie najważniejsze obszary życia i działalności człowieka, jak rodzina, szkoła, praca.

Psychoterapia, jest zbiorem technik leczących lub pomagających leczyć rozmaite schorzenia i problemy natury psychologicznej. Wspólną cechą technik stosowanych w kontakcie terapeutycznym jest kontakt międzyludzki.

 

 

Czytaj dalej...