Menu
Psychologia zdrowia

Psychologia zdrowia

Psychologia zdrowia, jest obecnie potężną i dynamicznie rozwijającą się dziedziną zastosowań psychologii.

Zajmujemy się:
- promocją i utrzymaniem zdrowia
- zapobieganiem chorobom psychospołecznym (stres = nadciśnienie, otyłość) i leczeniu ich poznaniem wpływu czynników psychologicznych na to, że człowiek pozostaje zdrowy
- określeniem czynników mających wpływ na powstawanie chorób

Obejmujemy swym zasięgiem wszystkie najważniejsze obszary życia i działalności człowieka, jak rodzina, szkoła, praca.

Psychoterapia, jest zbiorem technik leczących lub pomagających leczyć rozmaite schorzenia i problemy natury psychologicznej. Wspólną cechą technik stosowanych w kontakcie terapeutycznym jest kontakt międzyludzki.