Menu

sylwia 01

dr n. społ. SYLWIA OLSZEWSKA
psycholog biznesu i zdrowia, trener, terapeuta

Witaj – Jestem psychologem biznesu i zdrowia, trenerem umiejętności psychologicznych, a także  technik NLP (NeuroLingwistycznego Programowania) i  RTZ (Racjonalna Terapia Zachowań), coachem, oraz terapeutą.

Od 16 lat wspieram ludzi w rozwoju i dążeniu do zmian w życiu prywatnym i zawodowym. Praca z ludźmi to moja pasja w której, głównie wykorzystuję metody psychologii pozytywnej.  Z wielkim zaangażowaniem pracuję z każdą osobą i grupą. Szczęście i jakość życia to temat przewodni mojej rozprawy doktorskiej.

Obecnie mam tak duże doświadczenie, że wykorzystuję i łączę wiedzę i umiejętności coachingowe, psychologiczno - terapeutyczne i trenerskie z doświadczeniem biznesowym, dostosowując odpowiednią technikę do potrzeb klienta.

Dysponuję szeroką wiedzą teoretyczną i praktyczną z zakresu psychologii biznesu, zarządzania, public relations, psychologii zdrowia, osobowości, zastosowania psychologii pozytywnej w organizacji i życiu prywatnym. Posiadam 16 letnie doświadczenie w projektowaniu i realizowaniu autorskich szkoleń psychologicznych, dla firm, urzędów, instytucji, rządowych i pozarządowych. Specjalizuję się w szkoleniach dotyczących kształtowania kompetencji menedżerskich takich, jak: przywództwo i kierowanie zespołem, ocena pracowników, rozwiązywanie konfliktów w organizacji, motywacja pracowników, coaching, oraz kompetencji miękkich: komunikacja, obsługa klienta, autoprezentacja, przemówienia publiczne, techniki wywierania wpływu.

Od 16 lat współpracuję z Uczelniami Wyższymi w Szczecinie jak: WSH, WSB, ZPSB, Uniwersytet Szczeciński  jako wykładowca z zakresu psychologii organizacji, zarządzania i biznesu, doradztwa zawodowego i personalnego. Obecnie głównie współpracuję z Wyższą Szkołą Bankową filia Szczecin, jako wykładowca i opiekun merytoryczny kierunków studiów podyplomowych: Psychologia w Organizacji i Zarządzaniu, Pomoc Psychologiczna i Psychodietetyka. Jestem autorem programów i pomysłodawca tych kierunków. Z wielkim zaangażowaniem prowadzę zajęcia dydaktyczne, łącząc swoją wiedzę i doświadczenie z wiedzą i doświadczeniem słuchaczy.

Propaguję psychoprofilaktykę, w celu zapobiegania niekorzystnym zjawiskom i chorobom w życiu człowieka. Iinspiruję do rozwoju osobistego i zawodowego, kreatywności, pozytywnego myślenia, zdrowego i higienicznego stylu życia w celu osiągania dobrego samopoczucia i sukcesów w biznesie i życiu osobistym. Stosuję nowoczesną metodę stymulacji pracy umysłu EEG-Biofeedback.

Interesuje mnie również proces psychoterapeutyczny, dlatego też w pracy terapeutycznej koncentruję się głównie na podejściu Ericksonowskim, które ujawnia i rozwija pozytywne strony człowieka i jego potencjalną siłę do przezwyciężenia trudnych sytuacji życiowych. Pracuję także  w ujęciu poznawczo- behawioralnym i humanistycznym (Gesthalt). Wykorzystuję moc  psychologii pozytywnej, która koncentruje się na wartościach i dobrostanie psychicznym człowieka  w celu podniesienia poziomu jakości życia. Umiejętności terapeutyczne doskonalę w Instytucie Psychoterapii Ericksonowskiej w Łodzi, Poznaniu, Katowicach. Swoją pracę superwizuję u certyfikowanych psychoterapeutów Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

Wiedzę praktyczną i zasady prowadzenia biznesu, coachingu oraz treningów psychologicznych zdobywałam pracując dla korporacji amerykańskiej i niemieckiej o profilu medycznym. Jestem absolwentką UAM w Poznaniu – ukończone studia psychologiczne, Uniwersytet Gdański – studia doktoranckie, Studium Menedżerskiego ARG w Poznaniu, Institut Francais de Gestion (I.F.G.) w Warszawie, Instytutu Terapii Gestalt w Krakowie – należącego do International Federation of Gestalt Training Organization (FORGE). Stale aktualizuję swoją wiedzę, a także zdobywam nową poprzez udział w szkoleniach, warsztatach i konferencjach jako słuchacz, wykładowca lub ekspert. Piszę i publikuję artykuły w tematyce psychologii zdrowia i biznesu.

Każdą osobę lub instytucję traktuję indywidualnie, dostosowując odpowiednią formę i  metodę psychologiczną.


Moje osiągnięcia

  • Udział w Kongresach i Konferencjach krajowych i zagranicznych dotyczących psychologii biznesu, zdrowia,  psychoonkologii i leczenia otyłości.
  • Wystąpienia na regionalnych  kongresach dla lekarzy, pielęgniarek,  pacjentów, rodzin dotyczących jakości życia pacjentów wsparcia psychologicznego  pacjentów z chorobą nowotworową, oraz pacjentów z nadwagą i otyłością.
  • Współudział w tworzeniu Stowarzyszenia Wspierania Walki z Nowotworami ,,Pokonać Raka” w Koszalinie.
  • Udział w organizowaniu powstania  kilku poradni leczenia otyłości w województwie zachodniopomorskim i wielkopolskim.
  • Udział w Kampanii Społecznej dotyczącej zdrowego trybu życia Polaków ,,Medycyna, Ruch, Dieta”.
  • Udział w Ogólnopolskiej Kampanii ,,Odchudzamy Polaków”.
  • Publikacje w regionalnych czasopismach ,,Zachodniopomorski Przedsiębiorca”, ,,Zielony Rynek”, ,,Glos szczeciński”, ,,Kurier” i książkach.
  • Publikacje w czasopismach naukowych
  • Udział w programach telewizyjnych i audycjach radiowych na temat  zdrowia, przedsiębiorczości i biznesu

Publikacje:

Olszewska S (2013), Oddziaływanie emocji i skłonności poznawczych inwestorów na podejmowanie decyzji finansowych. W: B. Filipiak (red.).Studia Zarządzania i Finansów. Zarządzanie finansami – aktualne problemy i wyzwania. Nr 5. s. 27-38. Poznań. Wyd. WSB.

Olszewska S. (2013), Style uczenia się i metody aktywizujące w edukacji dorosłych. General and Professional Education nr 2, s.20-26.Szczecin. Wydawnictwo ADVSEO.


Olszewska S.,  Spryszyńska M.,(2013), Osobowość a style radzenia sobie ze stresem u menedżerów ochrony osób i mienia. Opuscula Socjologica, nr 3, s. 63-72. Uniwersytet Szczeciński.


Olszewska S., Spryszyńska M., (2012), Zachowania zdrowotne a jakość życia małżonków. W: T.Rostowska, A.Lewandowska -Walter (red.) Małżeństwo i rodzicielstwo a zdrowie. s. 211-233. Toruń. Wydawnictwo Adam Marszałek.


Spryszyńska M, Olszewska Sylwia., (2012), Zachowania zdrowotne a sposoby radzenia sobie ze stresem małżonków. W: T.Rostowska, A.Lewandowska -Walter (red.) Małżeństwo i rodzicielstwo a zdrowie. s. 253 275. Toruń. Wydawnictwo Adam Marszałek.

Olszewska S.,  Spryszyńska M., (2010), Praca a jakość życia człowieka. W: Cz. Plewka, H.Bednarczyk (red.). Człowiek – Obywatel – Pracownik narybku pracy. Wszyscy jesteśmy ekonomistami. S.72-80. Szczecin. Wydawnictwo Wyższa szkoła Humanistyczna.

Olszewska S.,(2010), Zachowania asertywne w biznesie., Zachodniopomorski Przedsiębiorca.

Olszewska S. ,(2009), Zdrowie a Biznes, Zachodniopomorski Przedsiębiorca, nr2, s. 13-15. Szczecin. Północna Izba Gospodarcza.

Olszewska S. ,(2009),Pozytywnie o odchudzaniu”, Zielony Rynek, nr 41, s. 11. Wydawnictwo Fundacja Amar.

Olszewska.S., (2008), Jak wzmacniać motywacje do leczenia otyłości. Materiały z Konferencji; „Promocja zdrowia w chorobach społecznych: otyłość u dzieci i dorosłych – jako przyczyna chorób metabolicznych, miażdżycy, nowotworów, chorób układu ruchu oraz chorób psychicznych. Biuletyn OIPIP nr 5 (91), s. 16-19.Gorzów Wlkopolski.


Klienci
Instytut Rozwoju Regionalnego – Szczecin, Abbott Lab.Sp. z o.o Warszawa, Shering A.G Warszawa, TVP – Szczecin, Pyrzycki Dom Kultury, Ośrodek Szkolno – Wychowawczy – Pyrzyce, SEC – Szczecińska Energetyka Cieplna, PCC Port Szczecin, WUP, PIG, ZPSB, WSB w Poznaniu, Opera na Zamku, Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego, TIETO, Segus, Lotus Security, ING. Bank Śląski, Szkoła Matek i Ojców ,,Razem Łatwiej”, Polski Związek Niewidomych, SEKA, OMNIA, Brigstone, Lemon Lama, FairWind, CDiDN, Hotel ProVita, Gimnazjum nr 12 w Szczecinie, SP nr 11 w Szczecinie,  Fundacja Aktywnej Rehabilitacji, Fundacja ,,E-Medycyna”,