Menu

Psychoterapia

W  pracy psychoterapeutycznej koncentruję się głównie na podejściu Ericksonowskim, które ujawnia i rozwija pozytywne strony człowieka i jego potencjalną siłę do przezwyciężenia trudnych sytuacji życiowych. Pracuję także  w ujęciu poznawczo- behawioralnym i humanistycznym (Gesthalt). Wykorzystuję moc  psychologii pozytywnej, która koncentruje się na wartościach i dobrostanie psychicznym człowieka  w celu podniesienia poziomu jakości życia. Umiejętności terapeutyczne doskonalę w Instytucie Psychoterapii Ericksonowskiej w Łodzi, Poznaniu, Katowicach. Swoją pracę superwizuję u certyfikowanych psychoterapeutów Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Każdą osobę i jego problem  traktuję indywidualnie, dostosowując odpowiednią formę pomocy psychologiczno – terapeutycznej.


Oferuję

Psychoterapie indywidualną i grupową

  • Pomoc i wsparcie psychologiczne w trudnych sytuacjach życiowych: rozwód, śmierć bliskiej osoby, stress związany z pracą lub życiem rodzinnym, utrata wzroku, lęki, depresje, frustracja, kryzys rozwojowy
  • Doradztwo psychologiczne dla dzieci, młodzieży i  rodziców
  • Doradztwo psychologiczne dla rodziców i opiekunów w: trudnych sytuacjach wychowawczych, podejmowaniu decyzji rozwojowych, poprawie relacji i komunikacji z dzieckiem
  • Terapie osób z zaburzeniami jedzenia -  otyłość, nadwaga
  • Terapie małżeńską