Menu

Instytut EEG Biofeedback

Treningi EEG Biofeedback
- to podstawa sukcesu Adama Małysza, oraz systematyczna metoda do eliminacji stresu przez astronautów z NASA!!!

Dzięki EEG - BIOFEEDBACK będziesz uczyć się szybciej i skuteczniej, oraz pozbędziesz się destrukcyjnego stresu, a nauka i życie stanie się łatwiejsze i przyjemniejsze!.

Największe sukcesy w życiu osobistym i w pracy zawodowej osiągają ludzie, używający w procesach myślenia i do rozwiązywania problemów obydwu półkul mózgowych. Można się tego nauczyć za pomocą treningów EEG - BIOFEEDBACK

Prof. Roger Sperry, laureat nagrody Nobla i inni wykazali, że im częściej obie półkule mózgowe pracują jednocześnie i harmonijne współdziałają tym bardziej każda z nich korzysta na tej współpracy. Lewa półkula - odpowiada za funkcje językowe, racjonalną analizę informacji napływających z zewnątrz, zdolności matematyczne i rozumienie pojęć. Prawe jest mniej analityczna, odpowiedzialna jest za zdolności artystyczne.

Podczas nauki nowych umiejętności ważne jest wytwarzanie odpowiednich fal. Aparatura rejestruje cztery rodzaje fal - delta, theta, alfa, beta. Każda z tych fal odpowiada za inną aktywność mózgu. Fale theta odpowiadają za sen i fantazjowanie, fale beta1 za aktywne myślenie. Z kolei fale alfa pojawiają się w stanie relaksu. Jeżeli w czasie czuwania wytwarzamy za dużo fal theta, nie mamy warunków do sprawnego myślenia czy koncentrowania się. Podczas treningu EEG - BIOFEEDBACK można nauczyć się regulować przebieg fal i dostosować je do aktualnych potrzeb.

Treningi poprawiają koncentrację uwagi, szybkość myślenia, kreatywność, pamięć, polepszają nastrój, samoocenę, równocześnie nauczysz się opanowywać stres i osiągać stan relaksu. Zwiększa możliwości wykorzystania umysłu z 5-10 % do 25 - 30%

EEG - Biofeedback jest nowoczesną bezpieczną metodą, można ja stosować od 4 roku życia.
To metoda samokontroli i samoregulacji polegającą na regulacji stanu psychofizjologicznego organizmu za pomocą sprzężenia zwrotnego, opartego na informacjach pochodzących z różnych parametrów fizjologicznych takich jak: fale EEG, temperatura ciała, oddech, EKG.
Mając informację zwrotną (feedback) o zmianach mierzonego parametru można nauczyć się w sposób dowolny (wolicjonalny) uzyskiwać taki stan organizmu, w którym fizjologia osiąga optymalny poziom, czyli wolny od napięć i stresu stan zdrowia.

Nabywanie trwałej umiejętności (uczenie się) osiągania stanu równowagi fizjologicznej jest podstawową ideą terapii EEG - Biofeedback.

Biofeedback w ujęciu psychologicznym oznacza proces uczenia się , podczas którego osoba otrzymuje za pomocą przyrządów informacje o przebiegu jakiejś funkcji fizjologicznej (np. fal mózgowych), których sobie początkowo nie uświadamia. Dzięki kolejnym ćwiczeniom wykorzystującym mechanizm warunkowania instrumentalnego, uczy się opanowywać poszczególne funkcje organizmu kierowane przez autonomiczny układ nerwowy, które uważane są za mimowolne( tzn. poza kontrolą naszej świadomości, np. oddziaływanie na regulacje pracy serca, obniżenie lub podwyższenie ciśnienia krwi, czynność mózgu).Stąd termin biofeedback, oznacza sprzężenie zwrotne z ciała.

Zalecenia

 • Nadpobudliwość psycho-ruchowa (ADHD)
 • Zaburzenia uwagi, koncentracji
 • Dysleksja, dysgrafia
 • Zaburzenia emocjonalne - depresja, lęki, agresja, labilność emocjonalna
 • Niska samoocena
 • Apatia
 • Zespół chronicznego zmęczenia
 • Stress
 • Przewlekłe bóle głowy
 • Migrena
 • Trema
 • Zaburzenia snu - bezsenność
 • Zaburzenia psychosomatyczne o podłożu stresogennym
 • Zaburzenia przyjmowania pokarmów - otyłość, bulimia, anoreksja
 • Zaburzenia autoimmunologiczne


A także:

 • Opóźnienie rozwoju i upośledzenie umysłowe
 • Po udarze mózgu
 • Choroba Parkinsona
 • Moczenie nocne
 • Ataki paniki, jąkanie