Menu

Warsztaty i szkolenia

WARSZTATY I SZKOLENIA
- Profesjonalny handlowiec
- Sztuka negocjacji
- Przywództwo, czyli jak być liderem
- Komunikacja werbalna i niewerbalna
- Sztuka sprzedaży, czyli jak sprzedawać skutecznie
- Stres, czyli jak z nim żyć
- Sztuka obsługi klienta
- Sztuka autoprezentacji
- Warsztaty rozwoju osobistego w biznesie
- Sztuka telemarketingu
- Warsztat aktywności i proaktywności
- Konflikt interpersonalny
- Sztuka prezentacji

W trakcie warsztatów uczestnicy zdobywają, następując umiejętności:
- wywołania i utrzymanie stanu ciekawości u klienta
- przyjmowania postawy ciała, która sprzyja dobremu kontaktowi z klientem, prowadzenia rozmowy z klientem w taki sposób, by czuł się on w tym kontakcie dobrze
- odkrywania sposobów myślenia, działania i podejmowania decyzji przez klienta
- mówienia do klienta tak, by być właściwie zrozumianym
- rozpoznawania potrzeb i objekcji klienta
- sposobów określania i realizowania własnych celów zawodowych i osobistych
- formułowania przekonań dotyczących sprzedaży, biznesu i innych ludzi, które będą mogły umożliwić odniesienie zamierzonego sukcesu
- wchodzenie w stan pełnej gotowości przed przystąpieniem do negocjacji
- wychodzenia z impasu w negocjacjach
- rozpoznawania, kiedy klient mówi "tak'', a kiedy "nie", zanim udzieli odpowiedzi słownej
- dochodzenia z klientem do porozumienia i rozpoznawania momentu, w którym należy zakończyć rozmowę
- stylów kierowania zespołem ludzi oraz wyborem tego stylu, który jest najlepszy
- rozumienia procesu grupowego
- rozpoznawania nieświadomych zjawisk zachodzących w zespole
- skupienia na sobie uwagi i zaangażowania audytorium
- stawiania czoła strachowi przed publicznym zabieraniem głosu
- komponowania wystąpienia, aby pomieścić w nim wszystkie konieczne informacji
- wybierania stylów prezentacji odpowiadający danej osobowości
- jak stać się autorytetem i skutecznym liderem
- jak w sposób efektywny i oszczędny zarządzać czasem


OFERTA SZKOLENIOWA - podczas zajęć realizowane są metody aktywne, skierowane na zdobycie umiejętności praktycznych.

 1. PROFESJONALNY HANDLOWIEC
- jaka jest rola przedstawiciela handlowego i organizacja jego pracy
- jak zorganizować czas pracy
- jakie wykorzystywać techniki i strategie negocjacyjne w sprzedaży
- jakie zastosować techniki komunikacji
- psychologia sprzedaży
- jak opanować sztukę prezentacji produktu
- savoir-vivre w biznesie
- ćwiczenia
2. SZTUKA NEGOCJACJI
- jak efektywnie negocjować, aby ostateczne rezultaty satysfakcjonowały każda ze stron
- jak być stanowczym i opanowanym
- jak planować i prowadzić negocjacje
- jak wykorzystać techniki i strategie negocjacyjne
3. PRZYWÓDZTWO, czyli jak być liderem
- jak rozpoznać typ szefa
- jak skutecznie przekonywać
- jak motywować
- jak zainteresować słuchaczy i utrzymać ich uwagę podczas zebrania
- jak poradzić sobie z danym typy osobowości na zebraniach
- jak ocenić hierarchię potrzeb
4. KOMUNIKACJA WERBALNA I NIEWERBALNA
- jakie są techniki zadawania pytań
- jaki jest język ciała
- ćwiczenia
5. SZTUKA SPRZEDAŻY, czyli jak sprzedawać skutecznie
- jak osiągnąć zamierzony cel w sprzedaży
- jak utrzymać się w zawodzie profesjonalnego sprzedawcy
- jak skutecznie radzić sobie z poczuciem obezwładniającej niechęci
- jak rozwinąć umiejętności sprzedawcy
- jak rozpoznać potrzeby i objekcje klienta
- jakie zastosować systemy reprezentacji
- jak przygotować się do spotkania z klientem
- ćwiczenia
6. STRES, czyli jak z nim żyć
- jak rozpoznać objawy przepracowania
- jakie są szybkie i łatwe metody rozpoznawania stresu
- jak radzić sobie ze stresem
- jak pracować w warunkach stresu
- jak funkcjonować w stresie, co robić, czyli jak się go pozbyć lub zredukować
- stres czy nie stres, czeka cię długie życie
- treningi relaksacyjne, wizualizacja
 7. SZTUKA OBSŁUGI KLIENTA
- jak zdobyć, utrzymać i mieć zadowolonego klienta
- jak się zaprezentować, aby nawiązać kontakt z klientem
- jak efektywnie porozumiewać się z klientem
- jak zaprezentować produkt
- jak sobie radzić z trudnymi klientami i wygaszać konflikty
- jak skutecznie przekonywać i negocjować z klientem
8. SZTUKA AUTOPREZENTACJI
- jak świadomie wywierać wrażenie w biznesie
- jak skutecznie się zaprezentować
- jak kontrolować poziom wywieranego wrażenia
- jak efektywnie stosować humor
9. WARSZTATY ROZWOJU OSOBISTEGO W BIZNESIE
- NLP
- jak zmieniać negatywne przekonania
- jak wydobyć z siebie posiadane zasoby
- marzenia, planowanie, cel
10. SZTUKA TELEMARKETINGU
- jak obsługiwać klienta przez telefon-rozmowy przychodzące i wychodzące
- jak przyjmować reklamacje
- jak obsługiwać klienta w korespondencji
- jak pokonać zmęczenie i stres w pracy z telefonami ćwiczenia
11. WARSZTAT AKTYWNOŚCI I PROAKTYWNOŚCI
- jakie są teorie i czynniki motywacyjne
- jakim jesteś typem pracownika w aspekcie potrzeb
- motywacja a kreatywność
- jak wykorzystać myślenie twórcze
12. KONFLIKT INTERPERSONALNY
- jak rozpoznać przedmiot konfliktu
- jak konstruktywnie rozwiązywać konflikty
- jakie zastosować etapy i style rozwiązania konfliktu
- ćwiczenia
13. SZTUKA PREZENTACJI
- jak zwiększyć efektywność publicznego przemawiania
- jak pokonać strach przed wystąpieniem
- osobowość i style prezentacji
- jak przygotować wystąpienia
- jak nawiązać i utrzymać kontakt ze słuchaczem
- co zrobić aby prezentacja wywarła pożądany efekt
- zakłócenia i niesforni słuchacz